logo

Du kan ringe alle døgnets timer

+45 74 67 20 22

bedemand.dk

gravsten 2

Sidste nyt

Som I vil kunne se, når I møder mig, så har frisuren ændret sig og jeg er blevet nok 12 år ældre siden forsidebilledet er taget - jeg lader forsidebilledet køre videre, men for at I kan kende mig, når I ser mig, så er her et up-to-date billede.

 

Kirsten smil

 

Som måske flere også er blevet opmærksomme på, har jeg lukket mine tre butikker i henholdsvis Rødekro, Aabenraa og Padborg.

Begravelsesforretningen Kirsten og Rejner som sådan kører stadig videre, og jeg fortsætter uanfægtet, og I kan altid fange mig på min telefon 74672022 eller sende en sms til min mobiltelefon 20347223 eller 23453640.

Jeg nærmer mig hastigt de 68 år og har haft min forretning siden 1. januar 2007, altså er jeg i gang med mit 18 år som selvstændig. Det har bevirket, at jeg har valgt at lukke de fysiske butikker, således at jeg har lidt mere tid til mit reelle arbejde. Jeg kan nemlig godt undvære arbejdet med rengøring, vedligehold m.m. i de 3 butikker - jeg har nok i mit private hjem. Den dag jeg så endelig beslutter mig for at stoppe, da har jeg ikke al oprydningen tilbage, men det varer lidt endnu.

Muligvis vil jeg tage den frihed, at holde nogle fridage spredt over året, så jeg kan lade op indimellem. Det skal man jo også tænke på i min alder. Jeg vil jo gerne være i god form og kunne klare, at betjene jer bedst muligt på alle fronter.

Efter Rejner døde i 2011, blev det alene mig I mødte hele vejen rundt, til samtale, til overførsel, til højtidelighed og når vi efterfølgende har sluttet vores ordning med mindebog. Jeg har været der hele vejen rundt, og det fortsætter jeg med, det er jo en fordel, at I kun har een person at forholde jer til gennem hele forløbet.

Jeg har min hjælper Jørgen Førster, som ledsager mig, når vi skal lægge i kiste. Jeg holder på, at vi altid skal være to om at lægge i kiste, når der ikke er hjælpemidler som loftslifter, som forefindes på sygehusene, hvor også portøren hjælper til i hvert fald her i lokalområdet.

At jeg er ene om forretningen, har den fordel, at det altid er mig, der kommer ud til jer, når dødsfaldet er indtruffet. Det er mig, der følger jer fra a-z - er der brug for ekstra hjælp med Skifteretten, træder jeg også gerne til, så langt mine evner rækker - jeg er der også, når der er kommet ro på det hele, og I er på den anden side af højtideligheden.