logo

Du kan ringe alle døgnets timer

+45 74 67 20 22

bedemand.dk

gravsten 2

Bedemandens opgaver

Uanset om der er tale om en kirkelig eller ikke-kirkelig højtidelighed vil en bedemand være parat til at yde hjælp til stort set alt i forbindelse med bisættelse eller begravelse.

Her er en lang række administrative og praktiske opgaver, som du trygt kan overlade til bedemanden:

 • Anmeldelse til begravelsesmyndighed (kirkekontor/præst)
 • Afhentning og indsendelse af dødsattest
 • Fremskaffelse af evt. manglende attester
 • Formidle kontakt til præst/kirkekontor
 • Kontakt til Kirke eller Kapel
 • Sørge for evt. kor, organist samt solist
 • Bestilling af pynt til kiste, overførselsbuket, kranse og bårebuketter
 • Bestilling af blomsterudsmykning i kirke eller kapel
 • Indrykning og udfærdigelse af dødsannonce/takkeannonce til aviser i samarbejde med og for familien
 • Udfærdige salmeblade til brug ved overførsler og højtidelighed
 • Hjælpe til ved valg af kiste, urne, ligtøj, (eller eget tøj og sengetøj)
 • Iklæde afdøde tøj og lægge afdøde i kiste
 • Transport af kiste til og fra højtideligheden
 • Indsamling af blomsterkort til de pårørende
 • Kørsel med kistepynt til gravsted
 • Transport/levering af urne
 • Tage kontakt til stenhugger for bestilling af sten eller sørge for navn på bestående sten
 • Aftale omkring kaffebord (efter højtideligheden)
 • Søge begravelseshjælp fra det offentlige
 • Kontakt til Sygesikring Danmark
 • Kontakt til fagforeninger, livsforsikringsselskaber m.v.
 • Kontakt til Dansk Ligbrændingsforening
 • Søge tilladelse til spredning af aske over havet
 • Indgå aftaler med kirkegård og krematorium
 • Udarbejde prisoverslag til pårørende
 • Give mulighed for hjælp til sorgbearbejdelse
 • Rådgivning og hjælp til ansøgning om børnetilskud, efterlevelseshjælp, boligsikring/ydelse -og uddannelseshjælp til børn, som har mistet én af sine forældre m.m.
 • Kørsel med blomster, bårebuketter og kranse fra kirke til grav, hvor kirke og kirkegård ikke ligger i umiddelbar tilknytning til hinanden