logo

Du kan ringe alle døgnets timer

+45 74 67 20 22

bedemand.dk

gravsten 2

Priser

Prisen på mine ydelser incl. moms ligger et sted mellem 11.000 kr. og 15.000 kr. + udlæg jfr. nedenstående.

I og med at jeg er medlem af brancheforeningen "Danske Bedemænd", er jeg også underlagt deres krav, - og det vil bl.a. sige, at der er en mulighed for at klage over mine priser, såfremt jeg ikke leverer den vare, som jeg i prisoverslaget har beregnet.

For ikke at blive beskyldt for at bondefange evt. nye kunder, vil jeg ikke komme med en fast "lav" pris - men oplyse, at du/I er meget velkommen til at maile til mig, hvor du/I oplyser omstændighederne omkring afdødes forhold, og så vil jeg helt præcist maile et prisoverslag/tilbud retur også indeholdende de muligheder, der er for at få begravelseshjælp diverse steder fra.

For at kunne sammenligne regninger på begravelser, skal man også være bevidst om, om regningen indeholder alle diverse udlæg til bl.a. krematorie, kirkegård, mindesamvær, annoncer, gravsten, vedligehold af gravsted etc. - det er en jungle, som jeg ikke kan beskrive uddybende nok her - men det ville jeg kunne, når jeg har de faktiske forhold foran mig - derfor mail eller evt. telefoner - mail opfatter jeg dog som mere upersonligt og derfor også mere anonymt, hvilket vil gøre det nemmere at sige nej tak til tilbuddet.

Mine priser har desuden ligget fast siden efteråret 2009 og i sidste ende er det måske også et spørgsmål om tillid til bedemandens troværdighed.

Mit honorar afspejler det jeg kan tilbyde,

  • bl.a. min 30-årige ansættelse ved den offentlige administraton og mit deraf indgående kendskab til offentlige ydelser,
  • min oplæring/uddannelse til bedemand
  • min 4 1/2 årige uddannelse til individuel-, par-, familie- og psykoterapeut
  • mine personlige og "dyrekøbte" erfaringer gennem et liv, hvor også jeg har måttet erfare, hvad det vil sige at miste
  • I mit koncept tilbyder jeg sorgterapi uden beregning.

Priser - jeg vil her forsøge at give et billede af, hvor individuelt det kan være - bl.a. kommer det an på

hvor ligger afdøde, i hjemmet, på et nærtliggende sygehus eller det modsatte 

skal afdøde bisættes fra en kirke, der ikke ligger op ad en kirkegård/kapel 

skal bedemanden transportere blomsterne fra kirken til gravstedet eller vil familien selv gøre det 

vil een fra familien selv være med til at iklæde afdøde sit eget tøj og hjælpe til med at lægge i kiste, og er der i det hele taget mulighed for det 

kan de pårørende selv få mulighed for/vil de selv sørge for at føre kisten fra kapellet og ind i kirken, eller skal bedemanden gøre det 

hvor meget af papirarbejdet skal bedemanden udføre, er der noget som familien selv kan udføre 

hvor ofte skal rustvognen ud at køre - kan der laves direkte overførsel fra hjem/sygehus til kirken, eller skal kisten først opbevares i et centralt beliggende kapel, som Aabenraa kirkegårdskapel, indtil den dag højtideligheden er - hver gang en rustvogn skal ud at køre, skal den efterses og sandsynligvis vaskes .... og i den tid hvor rustvognen er i gang, kan bedemanden ikke foretage sig andet ... derfor koster det at få en rustvogn på gaden  

ved at kigge på punktet "Bedemandens opgaver" vil man også kunne få et indtryk af, at prisen ikke bare er en pris - den er meget sammensat