logo

Du kan ringe alle døgnets timer

+45 74 67 20 22

bedemand.dk

gravsten 2

Færdselsloven

Færdselslovens § 7 stk. 6trafik-2


Stk. 6. Trafikanter skal give fri passage for forsvarets og civilforsvarets kolonner, grupper af børn under opsyn af ledere, ligtog eller andet sluttet optog.


Ad stk. 6:  Pligten til at give fri passage forudsætter, at kolonnen eller optoget er samlet så meget, at der ikke er store åbninger mellem de enkelte grupper, hvor passage uden fare og ulempe kan finde sted.
En kolonne, et optog m.v. er at betragte som et meget langt køretøj. Er den forreste del af en samlet kolonne f.eks. kommet over for grønt lys, kan den resterende del følge efter, selv om der bliver rødt. Tilsvarende må antages at gælde vedrørende vigepligt, såfremt den forreste del af kolonnen eller optoget er kommet lovligt ud på eller over en vej, således at de kørende, der ikke har vigepligt, kan se, at det drejer sig om en kolonne, ligtog eller andet sluttet optog.